Skip to main content

Forfatter

Kjenner du til personer som har bidratt til å styrke situasjonen for mennesker med tvangslidelse og deres pårørende? Det kan for eksempel være en person som har gjort en spesiell verdifull innsats via en brukerorganisasjon, en kliniker eller en forsker. Da kan du gjerne sende inn ditt forslag med en begrunnelse til prisjuryen via NFKT.

Professor Götestams ærespris er etablert av Norsk OCD forening, Ananke og Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Den gis til personer i Norge som har ytt vesentlige bidrag til fordel for personer som er rammet av tvangslidelse eller deres pårørende. Prisen deles ut hvert annet år i forbindelse med den nasjonale OCD-kongressen, som i år avholdes 18.–20. august på Gardermoen. Konferansen arrangeres for femte gang som et samarbeid mellom Ananke og NFKT. Vi er svært stolt av konferansen som både er for personer med OCD og deres pårørende, og klinikere og forskere på fagområdet, og som kombinerer formidling av erfaringskunnskap og fagkunnskap. Kongressen skal være en møteplass for personer som er engasjert i å styrke hjelpetilbudet for personer med OCD og deres familier gjennom brukerorganisasjoner, helsevesenet og forskningsinstitusjoner.

Professor Götestams ærespris er etablert av Norsk OCD forening, Ananke og Norsk Forening for Kognitiv Terapi.

Prisen består av et pengebeløp på 10 000 kroner og en reproduksjon av arbeidet ”Veien til/mot friheten” av billedkunstner Inger Lise Borge. Professor Götestams ærespris ble delt ut for første gang under den nasjonale OCD-kongressen i 2012. Prisen er en anerkjennelse av den enorme innsatsen den svenske professoren, psykiateren og psykologen K. Gunnar Götestam gjennom flere tiår har utrettet på dette området i Norge.