Forskning

Mer optimal kognitiv terapi med ny teknologi?

Schizofreni er blant de alvorligste psykiske lidelsene og har ofte et langvarig forløp. Vanlige symptomer ved schizofreni og schizofrenilignende psykoser er ha... Read more.