Kognitiv atferdsterapi

Hindringer for implementering av kognitiv terapi i klinisk praksis: Et nyttig kartleggingsskjema i opplæringsprogrammer

Kognitiv terapi, også kalt kognitiv atferdsterapi, er en godt dokumentert behandlingsmetode. Vi trenger imidlertid mer kunnskap om hvordan tilnærmingen kan in... Read more.