Skip to main content

Forfatter

Norsk Forening for Kognitiv Terapi har i flere år hatt ansvar for utdanningen av behandlere i Rask psykisk helsehjelp ordningen (RPH). Behandlingsmodellen er hentet fra England og er et lavterskeltilbud for behandling av angst og depresjon. Metoden ble introdusert i Norge i 2012 og siden oppstarten er det opprettet 68 team nasjonalt.

Nytt av året er igangsettelsen av digitale veiledningsgrupper hvor deltakerne er satt sammen på tvers av arbeidssteder. Det har vært fire digitale samlinger for hver gruppe i løpet av årer, samt en fysisk som ble avholdt i Oslo. I alt 190 behandlere meldt interesse for veiledningen og syv veiledere har stått for veiledningen i året som gikk. Målgruppen for ordningen har vært alle ansatte som jobber med brukere i RPH og som ikke er under utdanning.

Samling i Oslo

29.november i år møttes ca. 70 veilander og 7 veiledere fysisk i Oslo for å utveksle erfaringer med ordningen og planlegge veiledning for neste år. Marit Mørch Jacobsen var ansvarlig for samlingen som ved siden av et kort plenumsmøt i hovedsak var lagt opp som gruppeveiledninger der veilander og veiledere drøftet sentrale problemstillinger som var meldt inn på forhånd. Innledningsvis oppsummerte hun erfaringene med det første året ordningen har vært i drift og informerte om opplegget for 2023.

 

Marit M. Jacobsen. Foto: A. Repål

 

Veiledningen i 2022 har vært lagt opp slik at hver terapeut har satt opp sitt eget veiledningsmål. Tema for de enkelte veiledningene har vært meldt inn på forhånd. En viktig målsetting med samlingene har vært erfaringsutveksling på tvers av ulike team. Tilbakemelding fra veilandene har i hovedsak vært positiv. Det har vært noen tekniske utfordringer og fremmøte kunne vært noe mer stabilt. Dette er ting man vil se på hvordan kan forbedres i 2023.

Nytt av året er igangsettelsen av digitale veiledningsgrupper hvor deltakerne er satt sammen på tvers av arbeidssteder.

 

2023

I året som kommer er det lagt opp til forpliktende påmeldinger med fire digitale gruppeveiledninger og en fysisk samling på slutten av året. Det vil også bli tilbudt tre webinarer. Disse er ment som faglig påfyll for veilandene med vekt på kliniske problemstillinger.