Skip to main content

Forfatter

Styreperioden 2019-2021 er snart over. Det har vært en spesiell tid som i ettertid vel vil bli husket og omtalt som koronaperioden. For NFKT har den størst utfordringen vært å  ivareta og gjennomføre de undervisningsoppgavene som NFKT har ansvar for.

Det var derfor gledelig å kunne oppsummere at vi i 2020 fullførte 38 kull, like mange som i 2019. For 2021 ser det ut til at resultatet vil være det samme.  Som leder ønsker jeg å takke alle som har bidratt til at vår virksomhet har vært i full drift, og at både omfang og kvalitet på undervisningen ikke har vært redusert som følge av at det meste har vært gjennomført i et digitalt format.

 

Et lite universitet

NFKT har de siste årene vokst til å bli et lite «universitet». Selv om jeg har vært styrerepresentant i mange år, er det først som leder at omfanget av virksomheten har blitt tydeligere for meg. Størrelsen medfører også behov for mer formalisering og «strømlinjeforming». Det har i styreperioden derfor vært arbeidet med å bl.a. tilpasse studieplanene til samme format selv om innholdet er forskjellig, noe vi tenker vil gi en bedre oversikt på nettsiden vår og lette arbeidet for administrasjonen. I tillegg har det vært nødvendig å utarbeide prosedyrer for vår kjernevirksomhet for å kvalitetssikre administrative og faglige prosesser. Vi håper likevel at dette ikke skal forringe kreativitet eller redusere spontane innspill.

Det er også godt med påmeldte til Inspirasjonskonferansen, men her er det fortsatt plass for flere.

Vel møtt på Gardermoen!

Nå er Norge åpen igjen og vi gleder oss over at i år kan både Veilederkonferansen og Inspirasjonskonferansen arrangeres. Selv om konferanseplanene lenge har vært klare, har vi vært forberedt på at vi kanskje måtte avlyse i år også. Nå tror jeg mange ønsker å treffe kolleger og delta i et faglig inspirerende fellesskap. Veilederkonferansen er fulltegnet, og det er mange på venteliste. Vi skulle gjerne ha sett at det var mulighet for alle som ønsket det å bli med, men i år lar det seg dessverre ikke gjøre.

 

Det er også godt med påmeldte til Inspirasjonskonferansen, men her er det fortsatt plass for flere. Konferansekomiteen har laget et spennende program med både internasjonale og nasjonale forelesere. Selv om to av de internasjonale foreleserne, Michael Gradisar og Allison G. Harvey, må gjennomføre sine bidrag digitalt på grunn av reiserestriksjoner i Australia og USA, vil resten av programmet bli gjennomført fysisk. Denne gangen er det også mange workshoper på norsk, noe som tidligere deltagere har etterspurt. Og så kommer danske Rikke Kjelgaard og vil ha både keynote og workshop om ACT. Vi håper at både programmet og det å kunne treffes igjen vil inspirerer enda flere til å melde seg på. For medlemmer minner jeg også om årsmøtet som vil bli holdt på ettermiddagen torsdag 28. oktober.

Vi gleder oss og ser fram til nærvær!