Det var derfor med en viss interesse jeg leste om Barbara Ehrenreich sin bok ”Bright-sided. How the Relentless Promotion of Positive Thinking Fooled America  & The World”. Boken er også utgitt på norsk under tittelen ”Livets lyse sider” på forlaget Oktober. Forfatteren har et kritisk blikk på de mer sære sidene ved retninger innenfor den positive psykologien, hvor tanker flytter fjell, helbreder kreft, gjør deg rik eller bidrar til katastrofale avgjørelse på grunn av fravær av realistiske motforestillinger.

Positiv psykologi

Positiv psykologi er en retning innen psykologien som gjerne knyttes til psykologene Martin Seligman og Mihaly Csikszentmihalyi. De er begge kjente navn innen kognitiv psykologi.  Seligman er særlig kjent for å ha introdusert begrepet ”lært hjelpeløshet”, mens Csikszentmihalyi er mannen bak begrepet “flow”.  Utgangspunktet er godt nok: Psykologer har vært for opptatt av årsaker til at man ikke lykkes og for lite flinke til å peke på faktorer som kan bidra til at vi når våre mål.  Hva er det som ligger til grunn for at noen på tross av en vanskelig bakgrunn eller livssituasjon ikke utvikler psykiske lidelser, men heller ser ut til å fungere godt og trives? Hvordan kan våre tanker og forestillinger hjelpe oss til å mestre egne liv? Viktige spørsmål. Problemet oppstår når positiv tenkning blir springbrett for naive holdninger og moralisme. Selvhjelpsboken ”The Secret” skrevet av Rhonda Byrne er et godt eksempel på dette. I omtalen av boken kan man lese at: ”I denne boken presenteres ulike tekster om hemmeligheten bak lykke, god helse, velstand og økonomiske mirakler. Tjuefire forskjellige personer med ulik bakgrunn har delt metoder, snarveier og tips for å få et bedre liv. Hemmeligheten har vært kjent og anvendt av noen av verdens største personligheter som Platon, Galilei, Beethoven, Edison, Einstein foruten andre oppfinnere, teologer, vitenskapsmenn og tenkere. Nå er Hemmeligheten tilgjengelig for alle, og Hemmeligheten vil forandre livet til alle som tar den i bruk.” Blant mye annet henter den elementer fra den positive psykologien, men da på en måte man skulle tro de fleste med litt kunnskap om faget ville finne svært så spekulativ og villedende. Den har imidlertid solgt godt over hele verden og er også utgitt på norsk under tittelen ”hemmeligheten”. Sannsynligheten er stor for at en av dine pasienter har lest den.

Det er ikke ukritisk positiv tenkning vi jakter på…

re av de teknikkene som benyttes innen kognitiv terapi  ved behandling av depresjon er hentet fra positiv psykologi. Depresjon gjør oss til dårlige problemløsere. Vi gir letter opp. Det enkle blir uoverkommelig.  Vår vurderingsevne blir svekket. Da trenger vi teknikker som kan hjelpe oss videre. For den deprimerte er ikke problemet at man er for opptatt av det positive, men at man er fullstendig overveldet av det negative. Det er ikke ukritisk positiv tenkning vi jakter på når vi sammen med pasienter prøver å bekjempe depresjonen, men et noe mer balansert syn på livets positive og negative sider. Andrew Solomon gir følgende råd i boken Mørke midt på dagen om det å kjempe mot depresjonen: ”Lytt til mennesker som er glade i deg. Tro at de er verdt å leve for, selv når du ikke tror det. Let frem de minnene depresjonen har tatt fra deg og skyv dem over i fremtiden….Sørg for mosjon, selv om hvert skritt veier et tonn. Spis, selv når synet av mat får det til å velte i deg. Snakk fornuft med deg selv når fornuften er borte. Disse ukebladsrådene kan virke banale, men den sikreste veien ut av depresjonen er å mislike den og ikke tillate deg å bli vant til den. Steng ute de grusomme tankene som fyller bevisstheten.” Han burde vite hva han skriver om, både ut fra kunnskap og egen erfaring med lidelsen.

Negativ tenkning

I moden alder er det bare å erkjenne at mitt indre liv i stor grad har vært preget av negativ tenkning. Jeg er ikke alene. Mange av mine venner og pasienter har lagt seg på samme strategi: Tenk negativt! Strategien er også utbrett blant store deler av pressen, og de vet jo hva folk vil ha. Jeg er altså ikke alene. Når jeg ser tilbake på mitt eget liv skal jeg likevel ikke klage. Jeg har ikke gjort det verre en folk flest. Strategien har da båret noen frukter. Noe har jeg rett og slett lykkes med! Tanken på hva jeg kunne fått til med et mer positivt vinklet tankemønster unngår jeg helst å tenke på: Man bestemte seg i sin tid for å bygge Telemarkskanalen og det har vært folk på månen! Mitt poeng er at også negativ tenkning kan være en konstruktiv strategi. Noen ganger kan den være en nødvendig motsats til ukritisk positiv tekning. Fordelene ved negativ tenkning er mange: Man får et realistisk forhold til livet og verden, man føler gjenkjennelsens glede når man ser filmer eller leser bøker hvor hovedpersonene sliter med sine liv, det er lettere å møte livets skuffelser med et stoisk sinn, man unngår at selvbildet blir for stort og påtrengende for omgivelse og man unngår ukritiske pengeplasseringer, for å nevne noen.

Fordelene ved negativ tenkning er mange

Det finnes selvsagt negative sider ved negativ tenkning. En av dem er at den kan lede inn i depresjonen. Dersom man er i ferd med å komme for nær det sorte hullet skal man vokte seg. Da kan det være hjelp  å finne også i den positive psykologien. Som kognitive terapeuter bør vi kjenne vår gjeld til de gamle filosofene. ”Den gyldne middelvei” er et begrep eller en leveregel som kan spores tilbake til Aristoteles. Jeg tror den har gyldighet også innenfor feltet positiv psykologi. Å tenke negativt med et glimt i øyet er kanskje i tråd med en slik leveregel.

Referanser

Byrne, R. (2006). The Secret. Simon & Schuster.

Ehrenreich, B. (2009). Bright-sided. How the Relentless Promotion of Positive Thinking Fooled America  & The World. New York: Metropolitan Books.

Solomon, A. (2004). Mørke midt på dagen. En bok om depresjon. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.