Skip to main content

Forfatter

I Nyhetsbrevet som ble sendt ut nå var det et oppslag om at Sykepleierforbundet, Fellesorganisasjonen og Fagforbundet bekrefter at NFKTs utdanninger er godkjent som en del av spesialistutdanning og klinisk fagstige. Vi ser det som en anerkjennelse av kvaliteten på vårt utdanningstilbud! I målbeskrivelsene for Legeforeningens spesialistordninger skjer det for tiden mange viktige endringer. En av dem er at det blir et krav om at man i utdanningen som psykiater skal ha veiledning i to psykoterapeutiske metoder. Det vil føre til at flere velger veiledning i kognitiv terapi og også melder seg på vår utdanning.

Hva så med psykologene? Tidligere har NFKTs utdanninger ikke inngått som en viktig del av Psykologforeningens spesialistløp. Nå har det endret seg. Psykologer kan faktisk velge å ta hele sin spesialisering i kognitiv terapi. Bakgrunnen er at spesialiteten i psykoterapi, som tidligere var forbehold psykodynamisk terapi, er blitt åpnet opp for andre terapiretninger.

I denne utdanningen er det krav om fem års praksis, 180 timers veiledning, 160 timers obligatoriske kurs og 100 timers egenerfaring. Dessuten er det krav om å levere inn et skriftlig arbeid. Rammene her er på linje med kravene i de andre spesialistutdanninger for psykologer.

Det er viktig at psykologer som er kandidater i våre utdanninger blir informert om denne spennende muligheten.

Kravet om egenerfaring er spesielt for denne spesialiteten. Det kan innfris som form av veiledning, egenterapi eller tilsvarende mer tilpasset den enkelte behandlingstilnærming. Vekten legges på terapeutens del av den terapeutiske alliansen med pasienten. Stikkord er relasjonell kompetanse, empatisk holdning og evne til refleksjon over egen rolle. Du finner mer informasjon om mulighetene i målbeskrivelsen av spesialiteten på Psykologforeningens nettsider.

Det er viktig at psykologer som er kandidater i våre utdanninger blir informert om denne spennende muligheten. Fra foreningens side vil vi sende ut informasjon til de som kan være interessert. Dessuten er det viktig at dere som veileder psykologer har satt dere inn i hovedtrekkene i det som kreves for å bli godkjent som spesialist i psykoterapi.