Skip to main content

Forfatter

Bruk av eksponeringsplan- og meny, nasjonal registreringsordning, drømmepasienten over 60, skadelige samtaler og besøk av psykologen som etablerte spillselskapet Funcom i sin tid, var noe av innholdet på Nasjonal nettverkssamling for RPH 28.-30. november 2023.

Fysisk veiledningssamling

Norsk Forening for Kognitiv Terapi sin utegående reporter fikk et par med kognitive briller for å skrive «hjem» om hva som skjedde disse dagene. Første dag av samlingen var viet terapeuter i Rask Psykisk Helsevern som deltar i de nasjonale digitale veiledningsgruppene som tilbys via Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Sett gjennom nevnte brilleglass var det særlig psykolog Ingunn H. Ødegaard sitt faglige innlegg «Gjør eksponeringsterapi enkelt og effektivt» på den fysiske veiledningsdagen som stakk av med førstepremien. Et tema som det også ble jobbet godt med i veiledningsgruppene etterpå i forhold til den fiktive personen Silje med sosial angstlidelse.

De store linjene

På dag 2 så var fokuset mer på de store linjene. Nasjonal registreringsordning som er klar for utprøving høsten 2024, er det knyttet store forventninger til. Dette er prøvd ut i stor skala i Storbritannias IAPT, eller Changing Minds IAPT som det nå har endret navn til, hvor registerdata brukes til å gi mest mulig treffsikker behandling til befolkningen.

Kommunepsykolog i Trondheim kommune, Ane Bjøru Fjeldsæther, la inn et flammende varmt innlegg for å gi et faglig løft til den eldre delen av befolkningen samtidig som hun utfordret RPH-folket til å bryte ned eventuelle fordommer og stigma i forhold til denne målgruppen.

Kommunepsykolog Ane Bjøru Fjeldsæther.  Foto: Ragnhild Krogvik Karlsen/NAPHA

Vi fikk også med innlegg fra flere RPH team som Sola, Bardu og Rana. I Sola har de fått et nettbasert registreringsskjema og utviklet kurset Mamatoto for mødre som har en strevsom barseltid. I Bardu snakket de om å gi tjenester i en liten kommune med fantastisk flott natur og hvor «alle kjenner alle», mens Elin Selseng fra Rana framsnakket så fint om å sette av tid og bruke sansene til blomster og andre vakre sanseopplevelser.

Karina Egeland fra NKVTS ga nyttige erfaringer om hvor viktig implementeringsarbeid er, et innlegg som flere ledere i RPH og innen psykisk helse generelt burde fått med seg. Egeland er virkelig en drivkraft til å få gjort dette på en skikkelig måte.

I paralellsesjoner var jeg så heldig å få med meg «Hva kan helsepedagogikken lære oss?» v/ Hilde Blindheim Børve, spesialrådgiver, NK LMH. Her fikk vi mange nyttige tips i forhold til å utvikle kurs i RPH og ikke minst at en PowerPoint ikke bare er en PowerPoint, det finnes tusen måter å lage en PowerPoint-presentasjon på, og med litt helsepedagogikk innabords, så kan dette rett og slett bli veldig bra.

Å våge noe nytt

Budskapet og den røde tråden i dag 3 var å bli litt modigere. Dette ved å tørre og gi internettassistert og digital behandling enten via video eller telefon, selv om pasienter sliter med ganske alvorlige psykiske helseplager. Psykolog Kaja Betin sammen med erfaringsformidler Mira Susan Hagelund var veldig tydelige på at hvis pasienter ønsker denne behandlingsformen, så bør det i større grad legges til rette for det.

Foto: Ragnhild Krogvik Karlsen/NAPHA

Skadelige samtaler

Jørgen Flor, som sammen med Leif Edward Kennair har skrevet boka «Skadelige samtaler» fikk æren av å bringe dette temaet på bane både på vei inn i lunsj og etter lunsj med det varme blodet omløpende i mageregionen hos de rundt 300 deltakerne på årets konferanse. Hans melding ut var at vi må tørre å si at behandling kan ha negativ effekt og at et sted mellom 4 og 10 prosent av alle pasienter i behandling vil oppleve dette. Her oppfordret han oss RPH terapeuter til å finne egne ord til å fortelle om risikoen for at samtaleterapien vi driver kan ha en uønsket og til og med skadelig effekt og at vi bør formidle dette til alle som går i behandling.

En fin avslutning

Gaute Godager avsluttet konferansen. Da var nok blodet gått fra mageregionen og over til de mer gøyale sentrene i kroppen og hjernen. Han hadde mye fokus på følelser og på hvordan vi rommer dette i terapirommet. En fin avslutning på tre lærerike og spennende dager sett med både kognitive briller og uten.