Skip to main content

Forfatter

Den 23. september gikk NORSRII konferansen av stabelen i Bergen. Rundt 60 deltakere hadde møtt frem i møterom Dragefjellet på Hotel Scandic Bergen City. NORSRII er en forkortelse for Norwegian Society for Research on Internet Interventions, så da gir temaet for konferansen seg selv. Kurskomiteen har bestått av Filip Drozd, forsker ved RBUP Øst og Sør, Frode Guribye, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen og Tine Nordgreen, klinisk psykolog og forsker ved Helse Bergen og Universitetet i Bergen.

Kristian Kidholm

 

Hele 15 innlegg sto på programmet, som samlet sett ga et bilde av noe av det som rører seg rundt bruk av digital teknologi og psykisk helse. Temaene favnet vidt, fra utfordringer knyttet til samarbeid og utvikling av nye programmer innen feltet, til erfaringer med bruk av videoterapi. Sist nevnte innlegg hadde tittelen Results from a large scale studies of patients perception of video consultation in Norway and Denmark og ble holdt av Kristian Kidholm fra Universitetsykehuset i Odense i Danmark. Funn fra begge land var nokså sammenfallende og viste at majoriteten av brukerne var godt fornøyd denne formen for konsultasjon. Han viste også til en større Israelsk studie som ble gjennomført i forbindelse med Covid -19 som viste tilsvarende resultater. Det spennende med denne undersøkelsen, hvor 20% av de spurte var psykiatriske pasienter, er at pasientene i langt større grad er tilfredse med videobaserte konsultasjoner enn behandlerne.

Av andre tema som kan nevnes er Kerstin Blom, psykolog og forsker ved Karolinska Institutet i Sverige som snakket om internettbaserte intervensjoner rettet mot søvnvansker som tiltak for å forebygge og behandle depresjon der insomnia er en del av symptombildet.

Som representant for leverandører av tekniske plattformer kan nevnes Øyvind Grimsgaard fra Youwell AS som viste noe av det de kan tilby av digitale løsninger for trening og behandling av psykiske og somatiske lidelser. Et lignende tema ble presentert av Håvard Brenderyen fra Universitet i Oslo. Han orienterte om Serafin, en fritt tilgjengelig programvare til bruk for å utvikle digitale løsninger.

Hele 15 innlegg sto på programmet, som samlet sett ga et bilde av noe av det som rører seg rundt bruk av digital teknologi og psykisk helse.

Ellers var det innlegg om internettbaserte tilbud for personer med risikofylt og skadelig alkoholbruk ved Linn- Heidi Lunde. Hun er forsker i Helse Bergen og har stått ansvarlig for gjennomføringen av en pilot i samarbeid med Sykehuset i Vestfold HF som har utviklet selve programmet. 33 pasienter deltok i piloten, og resultatet er lovende selv om data ennå ikke er ferdig analysert.

Linn-Heidi Lunde

Andre tema som  kan nevnes var digital oppfølging etter gynekologisk kreft, internettbasert støtte for foreldre til barn 0-5 år, program for stemningsvurdering ut fra mobiltelefonbruk hos pasienter med bipolar lidelse og en revurdering av begrepet sosial interaksjon ut fra bruk av sosiale medier.

Alt i alt en vel gjennomført konferanse hvor de tilstedeværende ga uttrykk for stor tilfredshet med dagen. Av innspill til forbedringer fra deltakerne kan nevnes bedre vær og vegetar mat. Det sier vel kanskje sitt. Flertallet hadde ønsker om en årlig konferanse av denne typen.

Ved konferansens slutt hadde solen brutt gjennom det tykke skylaget og det lot seg gjøre å vandre tørrskodd gjennom byen uten å ta i bruk de turkise paraplyene med logo forhelse, Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester, SFI som var lagt ut på deltakerplassene. Ikke spør meg hvordan man kom frem til forkortelsen forhelse, men nå er i alle fall paraplyen en del av samlingen med andre paraplyer fra konferanser i Bergen.