Skip to main content

Forfatter

NFKT er inne en ny fase, med ny leder og nytt styre. Jeg takker for tilliten og støtten. Samtidig vil jeg takke Torkil Berge som i mange år har ledet foreningen med et stort engasjement og visjoner om hva foreningen skulle bidra med både når det gjelder utdanningstilbud og generelt om hvordan påvirke til å styrke psykiske helsetjenester for befolkningen. Foreningens involvering i Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et eksempel på dette.

Dette er min første lederartikkel. Det kjennes litt fremmed ut. Jeg forklarer det med at det er en overgangsfase. Det nye styret har heller ikke vært samlet etter valget. Det skjer først etter nyttår. Vi har ingen ny programerklæring, men vil ha fokus på å følge opp alle de oppgavene som foreningen er engasjert i.

Utdanningsprogrammene

Vår kjerneoppgave er utdanningsprogrammene hvor det årlig deltar rundt tusen kandidater. Vårt mål er at programmene skal ha god kvalitet og være oppdatert både når det gjelder faglig utvikling og pedagogisk tilnærming. Innføring av ferdighetstrening, opplæring av ferdighetstrenere og utvikling av pedagogiske hjelpemidler er eksempler på det siste. Andre store oppgaver foreningen har ansvar for, er opplæringen av ansatte i RPH og samarbeidet med NKVTS for implementering av CT-PTSD i spesialisthelsetjenesten. I samarbeid med Landsforeningen for helsesykepleiere er vi i gang med et pilotprosjekt med mål om å skreddersy en videreutdanning for helsesykepleiere i skolehelsetjenesten. Hvis alt går etter planen, vil utdanningsprogrammet være klart for oppstart høsten-2020. Som ny leder er jeg opptatt av at vi som forening skal konsentrere oss om å følge opp de prosjektene som er på gang på best mulig måte.

Vår kjerneoppgave er utdanningsprogrammene hvor det årlig deltar rundt tusen kandidater.

Samarbeidsrådet

Jeg vil også nevne Samarbeidsrådet for institutter og foreninger for videreutdanning i psykoterapi som NFKT er delaktig i. Samarbeidsrådet arrangerer Psykoterapibiennalen for andre gang og denne gangen er tema ”Forebygging av utenforskap. Psykoterapiens betydning for inklusjon og samhørighet”. Det å samlet kunne vise bredden av hva som tilbys av psykoterapi tror jeg er et viktig signal til både befolkningen og bevilgende myndigheter. Psykiske helseproblemer er ofte komplekst og det er viktig at det finns flere behandlingsformer å velge mellom, noe som forutsetter at de ulike instituttene også i fremtid kan tilby sine særegne videreutdanninger.

Det å samlet kunne vise bredden av hva som tilbys av psykoterapi tror jeg er et viktig signal til både befolkningen og bevilgende myndigheter.

Til slutt vil jeg takke alle som på ulike måter bidrar i NFKT. Uten dere hadde foreningens virksomhet ikke vært mulig.  Ønsker alle en fredelig jul og et godt nytt år!