Skip to main content

Forfatter

Det nærmer seg påske og det nærmer seg nytt årsmøte selv om det fortsatt er noen måneder igjen. Som leder av NFKT er jeg godt inne i andre periode.

Tiden har gått veldig fort, men samtidig føles det som om det er veldig lenge siden jeg tok over ledelsen. Selv om jeg kjente foreningen godt, har jeg i løpet av de siste årene fått nærmere innsikt i både daglig drift og alle de ulike utdanningsprogrammene som våre forelesere bidrar med. Med en liten administrasjon ivaretas ulike videreutdanningstilbud for nesten 900 kandidater i året. Dette hadde vi ikke fått til uten alle dyktige medlemmer og andre som bidrar med undervisning og veiledning.

En forening i vekst

Ettersom NFKT har vokst, har også behovet for profesjonalisering av foreningen vært nødvendig. Styret har brukt og bruker fortsatt tid på å forbedre både tekniske og organisatoriske løsninger for å ivareta ulike oppgaver på best mulig måte. Som leder har det vært inspirerende å være delaktig i et system av mange engasjerte medlemmer både i styret, underutvalg og ulike prosjektgrupper. Til sammen bidrar alle til at NFKT er en profesjonell utdanningsinstitusjon hvor fokus på kvalitet har høy prioritet.

Viktigheten av samarbeid

Selv om NFKT er mest opptatt av kognitiv terapi eller kognitiv atferdsterapi, er vi engasjert i og ser viktigheten av samarbeidet med andre psykoterapiinstitutter. Samarbeidet er organisert i Samarbeidsrådet og har som mål å synliggjøre ovenfor bevilgende myndigheter betydningen av å ha et bredt og kvalitetssikret tilbud når det gjelder behandling og tilhørende utdanningstilbud. Psykoterapibiennalen-2023, som er et av samarbeidsprosjektene, ble nylig avviklet, og tema «Utenforskap» ble belyst fra ulike perspektiver, og gjenspeilet kompleksitet i både forståelse og tiltak.

Det stunder mot høst

Det går mot vår og snart er det høst, årsmøte og veileder- og inspirasjonskonferansen står for tur. Vi håper mange har mulighet til å sette av tiden og komme til Gardermoen. For at flest mulig skal kunne delta på årsmøtet, vil vi i år forsøke med en hybrid løsning hvor det også skal være mulig å delta digitalt.

Vi håper mange har mulighet til å sette av tiden og komme til Gardermoen.

Som medlemmer får dere snart invitasjon til å melde inn saker, og vi oppfordrer alle som har noe dere ønsker at foreningen skal arbeide med om å sende inn forslag.

God påske!