Skip to main content

Forfatter

Denne utgaven av Tidsskrift for Kognitiv Terapi er det første i NFKT sin historie som ikke er trykket på papir. På grunn av økonomisk underskudd har styret måtte se på innsparingstiltak. Ett av flere tiltak er å utgi tidsskriftet i elektronisk utgave.

Trykking og utsendelse koster. Digital utgave sparer foreningen for disse utgiftene. Den oppmerksomme leser vil kanskje huske at vi i et tidligere nummer skisserte arbeid med videreutvikling av en trykt utgave av tidsskriftet. Denne planene legges nå bort. I første omgang vil tidsskriftet antagelig ha samme form og sendes medlemmene som en PDF fil. Samtidig skal vi se nærmere på hvilke muligheter det er for å videreutvikle tidsskriftet både med hensyn til innhold og layout i en digital utgave.

 

Det første nummeret, med betegnelsen årgang 1 Nr. 1, ble utgitt i januar 2000. Det var trykket på hvitt glanset halvstivt papir i A5 format og bar navnet Kognitiv terapi i Norge, med undertittelen Magasin for Norsk Forening for Kognitiv terapi. Siden den gang har tidsskriftet kommet ut med fire nummer i året. Undertegnede overtok redaktørrollen etter Ole Johan Hovland og har nå sittet som redaktør siden nr.1, 2004. Foreningen hadde da råd til å satse litt mer på layout, samtidig som det ble åpnet opp for bruk av bilder. Tidsskriftet har hatt den nåværende utformingen siden 2004. Planen er at det fortsatt skal ha samme utgivelsestempo. For å lykkes med det er vi avhengig av bidrag fra foreningens medlemmer.

Det første nummeret, med betegnelsen årgang 1 Nr. 1, ble utgitt i januar 2000. Det var trykket på hvitt glanset halvstivt papir i A5 format og bar navnet Kognitiv terapi i Norge, med undertittelen Magasin for Norsk Forening for Kognitiv terapi.

NFKT sin beskjedne formann sa på et styremøte at det tidvis kunne bli litt for mye Arne i tidsskriftet. Det har han rett i, det blir lett slik når resurser har vært fordelt på tidsskrift og nyhetsblad, samtidig som målet har vært å få ut fire nummer i året. Da ender det lett opp med at redaktør utover det redaksjonelle arbeidet også må bidra med fagartikler, fagessay og reportasjestoff. Økt tilgang på bidrag vil kunne endre på dette.

Jeg antar vi i løpet av året får en avklaring på hvordan et fremtidig nytt og digitalt tidsskrift skal utformes. Det finnes flere digitale fagtidsskrifter vi kan prøve å hente inspirasjon fra. Vi er også svært takknemlig for innspill fra leserne. For mer stoff om endringen av tidsskriftet se Lederen har ordet i dette nummeret.