Et tredje formål kan være å stimulere til debatt om faglige og fagpolitiske emner. Mange fagtidsskrifter er knyttet opp til profesjonsgrupper. Tidsskrift for Kognitiv Terapi har sitt utspring i en behandlingsmetode – målgruppen er tverrfaglig. Det gir muligheter for å skape en felles forståelse for psykiske lidelser, og hvordan de kan behandles, som går på tvers av ulike faggrupper.

Tidsskriftet skal kunne favne den gode fagartikkel så vel som essayet.

Som du kanskje har lagt merke til har Tidsskrift for Kognitiv Terapi fått nytt layout. Det har også fått ny redaktør. Målet er å lage et aktuelt tidsskrift, som på en bred måte speiler det som skjer innen feltet. Dersom vi skal lykkes, er vi avhengige av at medlemmene bidrar med stoff. Terskelen skal ikke være for høy. Det er ønskelig med artikler som belyser hva som skjer lokalt, vignetter fra praksis, beskrivelse av forskningsprosjekter, debattinnlegg, bokanmeldelser og informasjon om kurs. Oppgaver skrevet i forbindelse med utdannelse kan, i forkortet og noe omarbeidet form, danne utgangspunkt for en artikkel, eller gis en omtale slik at interesserte får kjennskap til dem. Stoff som belyser kognitiv terapi og kognisjon fra en annen vinkel enn den rent faglige kan også være av interesse. Tidsskriftet skal kunne favne den gode fagartikkel så vel som essayet. Jeg har også et ønske om at fagfolk med et annet faglig utgangspunkt enn det kognitive kan få spalteplass for å kommentere kognitiv terapi fra sitt ståsted.

Vi har valgt å vente med dette første nummeret i 2004 for å kunne dekke det videregående seminaret i kognitiv terapi som gikk av stabelen i Kenya fra 26. mars til 6. april 2004. Seminaret er behørig omtalt i dette nummeret. Styret har vedtatt å gi Tidsskriftet et nytt utseende, og tilpasning til nytt layout har også tatt noe tid. Dette har vært en prosess med flere involverte. Arbeidet har omfattet både omslag og innhold. Illustrasjonen du ser på omslaget av dette nummeret vil gå igjen i de kvartalsvise numrene, men fargene vil variere. Som et supplement til den løpende teksten er det åpnet opp for bruk av bilder og enkle illustrasjoner i margen.

Jeg vet at mange av dere sitter på stoff som vil være av interesse for andre. Er dere i tvil om et emne kan ha allmenn interesse, eller synes det er vanskelig å komme i gang, så ta kontakt. Jeg håper den nye utgaven faller i smak og at ny utforming vil inspirere til mange og spennende bidrag.