Skip to main content

Forfatter

Da er første året i ny styreperiode over og det er tid for oppsummering og refleksjon. Det har vært et annerledes år. Nyordet er korona. Det kunne like godt ha vært «å zoome», i alle fall for alle som driver med undervisning.

Fra 12. mars har hovedfokus for NFKT vært å gjennomføre så mye som mulig av planlagt undervisning uten at det skulle gå for mye ut over kvalitet. Etter første krisereaksjon og avlysninger av kurs, brettet administrasjonen opp ermene og digitale verktøy var raskt på plass. Det er gjort en enorm innsats, og undervisningsleder har hatt et særlig engasjement for å lære opp og være support for våre undervisere og deltakerne på våre utdanningsprogrammer. Vi har lært mye om bruken av digitale løsninger for å drive undervisning og ifølge evalueringene har det fungert bedre enn forventet.

Hvor godt egnet er digital undervisning?

Når vi snart går inn i 2021 og med håp om at vi etter hvert kan begynne å leve mer normalt, bør vi likevel stille spørsmål om digital undervisning er godt nok egnet for våre utdanninger der terapiopplæring er hovedmålsettingen. De fleste av våre utdanninger er praksisnære og basert på en prosessorientert og dynamisk pedagogikk der deltakernes erfaringer har en sentral plass. De relasjonelle komponentene i en læreprosess og som er ekstra viktig for utvikling av metaferdigheter som terapeut er vanskelig å ivareta digitalt. Å skape et godt læringsmiljø slik at deltakerne kan lære av hverandre og forsterke hverandres læringsprosess er også begrenset på digital plattform. Digital trøtthet er også en faktor.

Positive erfaringer

Når alt dette er sagt, vil vi ta med oss de positive erfaringene og vurdere hvordan vi kan bruke dem videre. Noe undervisning vil sikkert fortsatt kunne foregå digitalt, og vi ser for oss at vi fremover skal kunne dele kunnskap og erfaringer gjennom kortere møter i «space» – som f.eks. kognitiv digital fredagskaffe o.l. Det første i sitt slag er tilbud for våre veiledere som ikke fikk sitt årlige faglige treff, men som erstatning fikk et digitalt møte med Christine Padesky.  Slike ting ser vi muligheten av å arrangere mer av i fremtiden – takket være koroanaen.  For mange av våre veiledere har dette året medført ekstra utfordringer med tanke på å få gjennomført veiledningen i henhold til de krav som NFKT stiller (se egen artikkel i denne utgaven av tidsskriftet om dette).

Vi har lært mye om bruken av digitale løsninger for å drive undervisning og ifølge evalueringene har det fungert bedre enn forventet.

Et av våre nye prosjekter denne høsten var oppstarten av utdanningsprogrammet for helsesykepleiere i skolehelsetjenesten. Dette er et pilotprosjekt med deltakere fra Vestfold og Oslo. Vi gjorde det vi kunne for å få til at deltakerne skulle kunne møtes og bli kjent med hverandre og med lederne for utdanningen, men det lot seg ikke gjøre og oppstarten har vært digital. Utdanningen har likevel vært veldig godt mottatt og vi håper at de skal kunne møtes før dette første kullet er ferdig høst-2021.

Vi ser fram mot et nytt år og at vi igjen skal kunne møtes høst-2021. Da er det både veilederkonferanse og inspirasjonskonferanse på Gardermoen. Plankomiteen er godt i gang med sitt arbeid og vi kan se fram til et spennende faglig program og gjensyn med gamle og nye kolleger.

På vegne av styret takker jeg for alt engasjement og dugnadsånd hos alle dere som bidrar til NFKT`s virksomhet og ønsker våre medlemmer, undervisere og veiledere en god jul og et godt nyttår.