Veien er ikke lang fra de globale endringene til de mer personlige endringene vi opplever hver dag. Vi blir alle eldre, noe mange sliter med å akseptere og gjør alt for å unngå. Her er det bygd opp en hel industri som hjelper deg med å unngå å akseptere endringene.

Det å lære å akseptere seg selv for den du er og leve ditt liv etter dine egne verdier er viktig i møte med de endringer du møter i livet.

I oljeindustrien er det mange som har mistet jobben og dermed også sin identitet. Hvorfor det? Jo fordi mange identifiserer seg med hva de jobber med, de synes det er vanskelig å stå frem og si at de er arbeidsledige. Mange må flytte til et nytt sted uten nettverk. Alt er fremmed. Nesten 40% av studentene ved norske universiteter og høyskoler fullfører ikke sine utdanningsløp, og ”ensomhet”  er den største enkelt faktoren som bidrar til dette.

Det å lære å akseptere seg selv for den du er og leve ditt liv etter dine egne verdier er viktig i møte med de endringer du møter i livet.  Jeg har selv møtt disse utfordringene og ikke alltid taklet dem på en god måte. Da har jeg hatt behov for veiledning og gode verktøy for å møte utfordringene. Min vei har gått igjennom kognitive tilnærminger.

Jeg fokuserer på årets tema allerede nå fordi det er viktig, og appellerer til alle om å bidra den 10. oktober. Ta kontakt med Mental Helse der du bor og tilby din kompetanse, jeg stiller opp! Gjør du?