Skip to main content

Forfatter

I Mental Helse ønsker vi på «Verdensdagen for psykisk helse» å fokusere på endringer i livet og i samfunnet, hvordan disse endringene påvirker oss og hvordan vi forholder oss til disse.  Endringene i samfunnet kan ofte enklest merkes på hvordan teknologien rundt oss endres i stadig raskere tempo, se på hvordan mobiltelefon, nettbrett og hele informasjonsteknologien utvikler seg. Videre har vi de store globale endringene slik som global oppvarming og utryddelse av dyrearter. All denne utvikling skjer i stadig raskere tempo og stiller store krav til oss og vår evne til å tilpasse oss.

Veien er ikke lang fra de globale endringene til de mer personlige endringene vi opplever hver dag. Vi blir alle eldre, noe mange sliter med å akseptere og gjør alt for å unngå. Her er det bygd opp en hel industri som hjelper deg med å unngå å akseptere endringene.

Det å lære å akseptere seg selv for den du er og leve ditt liv etter dine egne verdier er viktig i møte med de endringer du møter i livet.

I oljeindustrien er det mange som har mistet jobben og dermed også sin identitet. Hvorfor det? Jo fordi mange identifiserer seg med hva de jobber med, de synes det er vanskelig å stå frem og si at de er arbeidsledige. Mange må flytte til et nytt sted uten nettverk. Alt er fremmed. Nesten 40% av studentene ved norske universiteter og høyskoler fullfører ikke sine utdanningsløp, og ”ensomhet”  er den største enkelt faktoren som bidrar til dette.

Det å lære å akseptere seg selv for den du er og leve ditt liv etter dine egne verdier er viktig i møte med de endringer du møter i livet.  Jeg har selv møtt disse utfordringene og ikke alltid taklet dem på en god måte. Da har jeg hatt behov for veiledning og gode verktøy for å møte utfordringene. Min vei har gått igjennom kognitive tilnærminger.

Jeg fokuserer på årets tema allerede nå fordi det er viktig, og appellerer til alle om å bidra den 10. oktober. Ta kontakt med Mental Helse der du bor og tilby din kompetanse, jeg stiller opp! Gjør du?