Skip to main content

Authors

Oslo tok oss imot med et friskt og deilig høstvær da nettverkskonferansen om digitale helsetjenester ble arrangert 19. og 20. oktober i år ved Scandic Solli. Konferansen, som springer ut fra Interregionalt nettverk for eMestring, er den andre i sin rekke og er en nyttig møteplass for ledere, fagfolk og brukere med interesse for digital teknologi og veiledet internettbehandling i helsetjenesten. Årets programkomite bestod av representanter fra St. Olavs Hospital, Helse Bergen og Sykehuset i Vestfold. Sist nevnte var også vertskap for konferansen.

Det overordnede tema for årets konferanse var «Hvordan øke bruken av digital teknologi i behandling?» og konferansen inviterte til erfaringsutveksling, informasjon om forskning og utvikling av nettbasert behandling. Samarbeid rundt deling av ideer og løsninger, erfaring med implementering og kvalitetssikring av nye og eksisterende behandlingsprogrammer var sentralt.

Politisk vilje og optimisme

Konferanse ble åpnet av Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær i Helsedepartementet. Med utgangspunkt i helsepersonellkommisjonens arbeid og Opptrappingsplanen for psykisk helse ga Rønning-Arnesen et godt innblikk i de utfordringer vi står ovenfor, men også hvilke muligheter som ligger i digitale løsninger. Flere av disse mulighetene ble deretter presentert av Ulrich Johannes Spreng, direktør Medisin og Helsefag ved Helse Sør-Øst. Nytten ved digitale kartlegging og gode erfaringer med digital hjemmeoppfølging for epilepsi og KOLS ble presentert. Det er ikke bare innen psykisk helse digital teknologi kommer til nytte.

Det er ikke bare innen psykisk helse digital teknologi kommer til nytte.

Til tross for fremtidsoptimisme og sterk tro på de mulighetene som ligger i digitale tjenester er ikke utvikling og bruk av digitale fri for problemer. Vi fikk et godt innblikk i utfordringer ved utvikling og innføring av Helseplattformen i Helse Midt, men vi fikk også et godt innblikk i de mulighetene som Helse Midts sin innbyggerportal HelsaMi gir. Den gir brukerne gode muligheter til å holde oversikt over egne helseopplysninger, ha dialog med helsepersonell, bruke digital kartlegging og digital behandling.

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen. Foto: Elin K. Vestly

Nye behandlingstilbud

Flere interessante tema ble presentert disse to dagene og vi fikk et godt innblikk i utvikling av nye digitale behandlingstilbud. Særlig interessant og gledelig var det å høre om behandling rettet mot barn og unge. For de aller yngste og deres mødre er Blues Mothers utviklet ved Universitetet i Tromsø. Denne digitale behandlingen er rettet mot nedstemte spedbarnsmødre. UngMeistring fra Helse Bergen er i ferd med å tilby behandling for spiseforstyrrelse, ADHD og angst. Fra A-hus kommer Veiledet internettbehandling for barn og unge med angst. Behandlingsprogrammet er utarbeidet og utprøvd i Sverige, men omarbeidet til en norsk versjon.  Behandlingen vil gi et godt behandlingstilbud til barn med angst og deres foreldre. Samtidig med at disse presentasjonene ble holdt moret vi oss med at hotellet valgt for anledningen var omgitt av en barnehage på en side og en videregående skole på den andre. Fremtidens brukere av digitale helsetjenester var således like utenfor døren.

Flere nye og spennende digitale behandlingstilbud ble presentert og vil i den kommende tiden tas i bruk. Behandling for insomni, digital behandling ved sykemelding gjennom eMeistring Helse og Arbeid og nettbasert behandling ved ADHD er noen av disse. Disse behandlingstilbudene er utviklet ved henholdsvis Karolinska Institutt/ Helse Bergen, Solli DPS og Lovisenberg Sykehus. Tips Sør-Øst presenterte REACT, et nettbasert selvhjelpsverktøy til pårørende til personer med psykiske vansker, inkludert psykose. Behandlingstilbud som pasienter kan benytte seg av i påvente av annen behandling, slik som Starthjelp fra St. Olavshospital og Psyken fra Bjørgvin DPS virker lovende.

Flere nye og spennende digitale behandlingstilbud ble presentert

Veiledet internettbehandling har i mange år hovedsakelig vært rettet mot psykiske lidelser. Nå virker det som om mulighetene denne behandlingsformen har i behandling for somatiske lidelser blir tydeligere. Mage- og tarmskolen fra Helse Bergen tilbyr digital behandling for irritabel tarmsyndrom og behandlingsresultatene er lovende. Veiledet internettbehandling for lidelser som overvekt og langvarig smerte er i ferd med å utvikles ved Sykehuset i Vestfold. Dette er lidelser som har en «tilhørighet» i somatiske avdelinger, men hvor et tverrfaglige samarbeid og et behandlingstilbud med bidrag fra en rekke ulike profesjoner og retninger forenes i et behandlingstilbud som kan være til nytte for pasientene.

Miras historie

Av tema som ble presentert og som gjorde sterkest inntrykk på oss var historien til Mira Susan Hagelund som sammen med psykolog Kaja Asbjørnsen Betin jobbet seg ut av angst og depresjon. Kombinasjonen av samtaler og bruk av internettbasert behandling kalt Braive virket å passe godt for Mira. Med utgangspunkt i denne behandlingen og åpenbart med bruk av iboende ressurser og styrker jobbet hun seg ut av en overveldende angst og depresjon. Miras historie og erfaringer fra behandling kan du lese mer om her: Retten til å velge | Tidsskrift | NFKT (kognitiv.no)

Konferansen ble avsluttet med en paneldebatt som omhandlet hvordan ulike aktører og brukere i fellesskap kan utvikle behandlingsformen videre og samtidig ivareta de krav og forventninger som knyttes til implementering, økt bruk av behandlingen og inntjening.

Hva sitter vi igjen med?

Vårt inntrykk fra årets konferanse er at det foregår mye spennende og nyttig utvikling av digitale behandlingstilbud. Veiledet internettbehandling er nyttig og virkningsfull og stadig flere behandlingstilbud utvikles. Fremover tror vi at vi vil se en økt kombinasjon av digital- og tradisjonell behandling, og digital behandling vil også spille en større rolle i oppfølging og behandling av somatiske lidelser.

Selv om vi, og sikkert mange av deltakerne på årets konferanse, er fremtidsoptimister står vi fortsatt ovenfor utfordringer. Veien fra ide og utvikling til behandlingen er i bruk og kommer pasientene til gode er alt for lang. Politikere og enkelte andre offentlige aktører er flinke til å heie fra sidelinjen, men etter vår mening burde de i større grad ta steget ut på banen og engasjere seg mer i å gjøre denne formen for behandling lettere tilgjengelig for pasienter og lettere å ta i bruk for helsepersonell.

Selv om vi, og sikkert mange av deltakerne på årets konferanse, er fremtidsoptimister står vi fortsatt ovenfor utfordringer.

Tilbakemeldinger underveis og i etterkant av konferansen tyder på at mange var fornøyde med tema for årets konferansen. Noen ønsket seg økt deltakelse fra ulike ledernivå ved ulike helseforetak, mens andre savnet deltakere fra utdanningsinstitusjoner, private og kommunale aktører. Savnet etter deltakelse og bidrag fra flere velger vi å ta som et godt tegn, et tegn på ønske om økt samarbeid og et ønske om at denne konferansen skal bli en årlig hendelse. Neste års konferanse vil bli avholdt i Trondheim med St. Olavs Hospital som vertskap.